مطالب درسیمدل ADDIE در چندین سال طراحی و پیاده سازی، برای طراحی سیستم های آموزش کارکنان و آموزش های رسمی مورد استفاده قرار میگیرد. این مدل به متخصصین و طراحان آموزش، این قابلیت را میدهد تا آموزشی اصولی تر و اثر بخش تر را پی ریزی نمایند. رویکرد این مدل بر مبانی تمامی نظریات شناخت گرایی، رفتار گرایی و سازنده گرایی پدید آمده است. این مدل طراحی موضوعات و دیدگاه‌های یادگیری و محیط‌ های مختلف را تحت پوشش قرار می‌دهد و از این رو یک الگوی عمومی خوانده می‌شود. این مدل برای هر نوع یادگیری اعم از سنتی و الکترونیکی، قابل استفاده است.

دانلود پاورپوینت

مؤلفه ها

1.      تحلیل

2.      طراحی

3.      توسعه

4.      اجرا

5.      ارزشیابی

بر این اساس، برای طراحی آموزشی باید پنج مرحله یا گام را طی کرد که هر گام ، برای گام بعدی خود به منزله ی نوعی درونداد تلقی می شود. در صورتی که هدفها تحقق نیابد، نظام باید اصلاح الگو شود.

 

ادامه مطلب


طراحی نظام آموزشی بر اساس مدل addie

مدل ADDIE در چندین سال طراحی و پیاده سازی، برای طراحی سیستم های آموزش کارکنان و آموزش های رسمی مورد استفاده قرار میگیرد. این مدل به متخصصین و طراحان آموزش، این قابلیت را میدهد تا آموزشی اصولی تر و اثر بخش تر را پی ریزی نمایند.

ادامه مطلب


نظریه ثرندایک پیش از1930 تعدادی اندیشه را شامل می شد که در این پاورپوینت به آنها پرداخته شده است.جهت دانلود پاورپوینت

اینجا کلیک کنید.

همچنین می توانید جهت آشنایی بیشتر با نظریه ثرندایک و اندیشه های او پس از 1930 و مطالب بیشتر

اینجا کلیک کنیدو وارد سایت دوستی شوید.


تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

موسسه خیریه سگال

آخرین جستجو ها

ترجمه متون تخصصی
دانلود آهنگ
پرتال شاپورآباد گاه نوشت های استاد بزرگ پیرمرد هاف هافو بلوچ الف dxboffplan بادرو کمپرسور musicmfazel انجام پروژه‌های دانشجویی و اجرایی راه و راه‌آهن درب شیشه ای اتوماتیک مانیس دُر اموزش بازاریابی شبکه اجتماعی